Požárně bezpečnostní řešení staveb

Požární bezpečnost je řešena inženýrským způsobem s návazností na řešení statiky dle eurokódů a z hlediska optimalizace celkové stavby. Požární bezpečnostní řešení jsou zpracovávána pro všechny druhy staveb včetně inženýrského posouzení atypických řešení. Z našich hlavních staveb můžeme vyjmenovat:
Aero Vodochody - výrobní haly, výrobní areály Rehau Automotive Moravská Třebová a Jevíčko, výrobní závody koncernu Ronal CR s.r.o. v ČR, komplexní řešení Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj - bývalý pivovar, posouzení technologie v areálu Draslovka Kolín, Lihovar TTD Dobrovice, budova Emergency a výukové centrum v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, sportovní stavby - zimní stadiony Hradec Králové, Dobříš, Slavie II, Jaroměř, Relaxační centrum Kosmos v Praze 4, Ella-CS s.r.o., výrobní závod Enika Nová Paka, hotel K-Triumf ve Velichovkách, Planetárium Hradec Králové, Mileta Hradec Králové, Obchodní centrum OBI v Hradci Králové, Salerova výstavba v Hradci králové.

Referenční objekt

Krajský úřad Královéhradeckého Kraje

Jedná se o komplexní řešení administrativního centra pro Královéhradecký kraj, které je přestavbou bývalého pivovaru. Součástí stavby byly budovy pro Univerzitu Hradec Králové. Jedná se o složitý komplex souvisejících staveb s podzemními garážemi , památkově chráněný, s využitím všech systému požární bezpečnosti - EPS, odvody kouře a tepla, sprinklerové zařízení, dieselové náhradní zdroje el. energie. V objektu je atypické řešení únikových cest, na kterých proběhla detailní zkouška zakouření a požárního odvětrání. V rámci objektu je uvažováno i s venkovním shromažďovacím prostorem na nádvoří pro možnost pořádání kulturních akcí.

Ing. Robert Prix
jednatel společnosti | robert.prix@archaplan.cz
ARCHaPLAN s. r. o.
info@archaplan.cz
+420 498 651 240
IČ: 27540863
DIČ: CZ27540863