O nás

Společnost ARCHaPLAN  s.r.o., vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 2.6.2008 v Hradci Králové. 
Zabývá se projekcí a inženýrskou činností, architektonickými návrhy, návrhy interiéru, požární ochranou.

Projektujeme:

 • územní plány
 • drobné stavby
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • občanské stavby
 • sportovní stavby
 • výrobní stavby
 • objekty pro výuku a vzdělání
 • interiéry

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních návrhu stavby:

 • studie stavby
 • dokumentaci k územnímu souhlasu
 • dokumentaci k územnímu řízení 
 • dokumentaci ke stavebnímu povolení 
 • dokumentaci pro ohlášení stavby
 • dokumentaci pro zadání stavby
 • dokumentaci pro provedení stavby
 • dokumentaci k výběru dodavatele a spolupráci při jeho výběru
 • vč. zajištění rozpočtu apod.

Certifikáty

Certifikát ISO 9001:2015
Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě
Certifikát ISO 9001:2015
Zertifikat ISO 9001:2015
Projekttätigkeit Und Engineering im Bauwesen
Zertifikat ISO 9001:2015
Certificate ISO 9001:2015
Design and Engineering activities in construction
Certificate ISO 9001:2015

Ocenění a média

Čestné uznání – za realizaci průmyslového objektu s funkční dispozicí
Novostavba výrobní a skladové haly společnosti Wera Werk s.r.o.
Bystřice pod Pernštejnem
Čestné uznání – za realizaci průmyslového objektu s funkční dispozicí
Zkušenosti z koordinace statiky a požární bezpečnosti staveb
Autor: Ing. Robert Prix
Dřevařský magazín 1-2/2015
Zkušenosti z koordinace statiky a požární bezpečnosti staveb
Čestné uznání – Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014
Rozhledna Milíř, Vysoká nad Labem
Královéhradecký kraj, ČKAIT, ČSSI, SPS ČR
Čestné uznání – Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014

ARCHaPLAN s. r. o.
info@archaplan.cz
IČ: 27540863
DIČ: CZ27540863